PRZED                                                                    PO